................................................................................................

Årsmöte För Värmlands Båtförbund kommer att hållas 16 Mars 2017


Årsmöte / Förbundsstämma Värmlands Båtförbund 2016-03-10 Nya stadgar som antogs på mötet. 

 

 NYHETER FRÅN SBU